Rovdjur i Sverige

I Sverige finns det en hel del rovdjur som lever i det vilda.

Bland annat finns det cirka 250 vargar i de svenska skogarna belägna i mellersta Sverige. Vargen var under många år utrotningshotad varpå den fridlystes när det fanns cirka tio individer kvar. Numera är skyddsjakt tillåten. Vargen lever i flock och det är ledarparet som förökar sig, de andra individerna i flocken accepterar att inte själva föröka sig så vida de inte bryter sig loss från flocken för att starta en egen. Vargarna lever oftast med samma partner genom hela livet och är en social varelse som är både lekfull och lättlärd i det vilda. Dess naturliga föda är i huvudsak älg men även rådjur, grävling och ren.

Ett annat rovdjur i Sverige är lodjur. Av dessa finns det cirka 1200-1400 individer och de finns utspridda i stora delar av Sverige. Precis som vargen så var lodjur utrotningshotade i många år då stammen nästan helt försvann. Numera har populationen återhämtat sig men de är fortsatt fridlysta. Det är sällan som man stöter på ett lodjur i det vilda, och de kan till och med vara svår att få syn på i en djurpark, då de är otroligt skygga och föredrar att leva i ensamhet. Dess föda är i huvudsak rådjur men de äter också hare, ren och skogsfågel.

Björn är även det ett rovdjur som lever i framförallt norra delarna av Sverige. Det finns uppskattningsvis runt 3000 individer. Trots att björnen är ett rovdjur så har de en väldigt bred föda. De äter allt från bär, växter och insekter till älg, rådjur och ren. I och med att björnen främst äter bär och växter så blir det svårt att få tag på föda under vinterhalvåret. Det är en av anledningarna till att björnen går i ide på hösten och sover bort vintern där den överlever tack vare uppbyggda fettreserver. I idet föds även ungarna.