Havsdjur

I alla hav är det ett rikt djurliv som försiggår under ytan. Där under gömmer sig mängder av djur som människan sällan kommer nära.

Bland annat finns valar som i sig innefattar cirka 80 olika arter som lever i olika hav. Dessa arter delas in i två olika kategorier – tandval och bardval. I kategorin för tandval ingår till exempel delfin och späckhuggare medan kategorin för bardval innefattar knölval och gråval. Trots att alla valar är vattenlevande klassas de inte som fiskar utan däggdjur. Trots att valarna, precis som alla däggdjur, andas luft så skulle de aldrig klara sig på torra land. Den skulle drabbas av uttorkning, överhettning och dess vikt skulle göra att viktiga organ kläms ihop och går sönder. Olika arter är olika stora och valarnas storlek kan variera från den minsta på cirka 23 kilo och 120 centimeter till den största på cirka 173 ton och 30 meter. Allra störst är blåvalen som lever i norra Stilla havet, Indiska oceanen och och Södra oceanen.

En annan kategori som lever i havet är broskfiskar. Till broskfiskar räknas de fiskdjur som inte bildar något skelett, utan de har istället en stomme av brosk. Hit hör haj, rockor och helhuvudfiskar. Hajar har sedan själva cirka 500 olika arter. En haj är i stort sätt ständigt i rörelse. Om en haj slutar att simma sjunker den till botten och det finns också de hajarter som inte kan andas stillastående. En av de mest fruktade hajarna är vithajen, som har attackerat människor och som också är den största levande rovfisken som finns idag. Vithajens tänder är konstruerade för att med lätthet bita igenom ben, kött, senor och brosk, varpå de även gör stor skada på människor vid en attack. Dess föda är dock säl, fisk, fågel och andra hajar. Det är väldigt sällan som de går till attack på människor, även om det händer ibland. Det sker runt 100 attacker av haj (inte bara vithaj) varje år och av dem är attackerna av vithaj väldigt få, men attacker av vithaj har betydligt större grad av dödlighet än attacker från andra hajar.

Vithajen varierar i storlek mellan 3,5 meter upp till 5 meter och har ett viktspann på 1000 – 3000 kilo. De kan bli uppemot 70 år gamla.