Djurliv i Norge

Djurlivet i norden är väldigt likt det som finns i Sverige där många arter återfinns. Men djurlivet i framförallt Norge skiljer sig ändå en del eftersom man kan hitta flera spännande arter som inte finns i Sverige.

På Svalbard kan man till exempel hitta isbjörnar, något som blir allt mer sällsynt. Isbjörnar skiljer sig också en del från de björnar som lever i Sverige, inte bara genom färg och storlek utan också för att de är helt köttätande då det inte finns tillgång till bär och växter där de lever. De äter därför föda som fisk och säl.

Ett annat djur som man kan se i Norge är späckhuggare som lever i norskt vatten, liksom knölval. Späckhuggaren tillhör delfinsläktet och det finns flera olika sorters späckhuggare som skiljer sig i storlek och utseende. Det skiljer sig också en aning vad de äter men de riktar ofta in sig på större marina djur, så som säl, delfin och ibland till och med valar.

Knölvalen är en stor val som kan väga runt 36 ton som fullvuxen. Knölvalen är bland annat känd för sin sång och för de hopp som de brukar utföra ovanför ytan.