Bävern

Bävern är Europas största gnagare och återfinns i nästan hela Sverige. Den lever i sjöar och vattendrag och om man ser omkullfallna träd med gnagspån bredvid är det stor chans att det finns bäver i närheten. Den är oftast ute och verkar i skymning eller i mörker. Ett tag var bävern fridlyst men idag råder det heta diskussioner kring djuret och dess dammar vars byggen kräver att många träd fälls. Det finns nämligen de som menar att bävern förstör skogen med alla dessa dammar som leder till att allt fler träd fälls. Idag är det tillåtet att jaga bäver under vissa bestämda jaktperioder som skiljer sig marginellt beroende på plats i Sverige.

Utseende

Den europeiske bävern kan bli upp till 100 centimeter (exklusive svans) och väga mellan 20 och 30 kg. Den har brun, tät päls som skyddar bra mot kyla. Svansen är ett av bäverns karaktäristiska kännetecken och liknar en rund fena. Den är mycket bred och kan slås mot vattenytan som en varningssignal. Kombinerat med fingrarnas simhud passar den utomordentligt i vatten där den spenderar majoriteten av sin tid. Bävern kan vara under vatten i upp till 15 minuter.

Dammbygge

Bävern bygger tillsammans med sin familj dammar genom att fylla vattendragen med trädgrenar.

Den bygger också hyddor som den stannar och bor i, främst under vintern och kyliga perioder. Dammbygget leder till positiva konsekvenser då det gynnar ekologisk mångfald. Stora träsk, rika på vattenväxter, insekter och djur bildas. Är man intresserad av bävrar finns möjligheten att få en närmare titt på ett så kallat bäversafari där man följer med en guide på några timmars äventyr och tittar på dem i naturen. Då är det viktigt att ta på sig tåliga fritidskläder som till exempel hittas på ITAB, för att få en så bekväm upplevelse som möjligt. Det är ett nytt spännande sätt att se bävern och dess intressanta levnadssätt.