Djurliv i Östersjön

Östersjön har ett rikt djur- och växtliv med många intressanta arter. Här lever många arter sida vid sida, både sådana som gemene man känner till och mer ovanliga arter. Några av de vanligaste, som flest människor känner till, är bland annat gädda, abborre, gös och sik. Fiskar som är vanliga att själv försöka fiska upp. Men i Östersjön lever också mer spännande arter som inte alla känner till, och hit hör till exempel tumlaren och flera raser av säl, till exempel vikare, knubbsäl och gråsäl.

Tumlaren tillhör valsläktet och är allra mest lik delfinen, men det finns också likheter med späckhuggaren. Arten är väldigt skygg av sig och det är därför som man sällan ser skymten av den, trots att den går upp till ytan varannan minut för att andas. Tumlaren använder, precis som delfinen, olika läten och ljud för att kommunicera med varandra och den använder sig även av ultraljud för att lokalisera sig. Tumlaren är rödlistad och riskerar att dö ut. Det finns numera en väldigt liten population av arten. Många tumlare dör när de fastnar i de fiskenät som läggs ut i det öppna havet.