Andra vilda svenska djur

Förutom en del rovdjur som finns i de svenska skogarna så lever där också en del bytesdjur. Den största gruppen av bytesdjur är klövdjur, som är djur som har tvåtåiga hovar.

Älg är ett exempel på ett klövdjur som lever i Sverige och tillhör underkategorin hjortdjur, där den är i särklass störst sett till storleken. Dess naturliga föda är blad och växter varpå älgen mestadels huserar i lövskog. De är vakna på dagen och flyttar sig då långa sträckor. Tillsynes är älgen en långsam varelse men vid hot och fara kan den uppvisa både en snabbhet och aggressivitet. Vilsna eller trängda älgar kan även visa aggressivitet mot människor.

Andra hjortdjur är rådjur, kronhjort och dovhjort. Rådjuret återfinns i hela Sverige. Kronhjorten finns i nästan hela Sverige med undantag för tre län och dovhjorten finns huvudsakligen i skåne även om mindre bestånd kan återfinnas i andra delar av Sverige.

Ett annat klövdjur som finns i de svenska skogarna är vildsvin som är mycket nära släkt med tamsvin. Vildsvinen lever i flock och är mycket sociala djur, med undantag för hanarna som lever ensamma. En flock består därför av flera suggor och dess kultingar. Hanarna bjuds in i flocken när det är parningstid. De har dålig syn men desto bättre hörsel och luktsinne, och de är främst aktiva nattetid. Vildsvinen livnär sig på en rad olika föda så som olika spannmål, ekollon, rötter, svamp med mera. Man ser ofta stora skador i skog och mark där vildsvinen har bökat och letat efter föda. Det är ett stort problem för markägare och lantbrukare som får stora mängder av mark och grödor förstörda i vildsvinens jakt på mat.