Schimpansen

Schimpansen är en av de arter som står närmast oss människor. Genetiskt sett delar schimpanser ungefär 99 procent DNA med dagens människor. Många skulle nog säga att likheterna inte stannar där. Liksom människor är schimpanser flockdjur. I det vilda lever de i grupper som kan variera i storlek mellan 15 upp till 120 individer.

Vill du bli lika smart som en schimpans? Vill du ha så många valmöjligheter som möjligt när du söker till högskolan? Den enklaste vägen dit är att skriva bra på högskoleprovet. Dock kan det vara så att du liksom många andra känner att det är svårt att öva på ett prov som täcker in så många olika ämnesområden. Misströsta inte, på Hpguiden.se kan du öva på tusentals frågor från tidigare högskoleprov. Om du verkligen vill fokusera dina ansträngningar kan du skaffa en personlig coach som kan vägleda dig mot ett väldigt fint resultat på högskoleprovet.

I det vilda lever schimpanser i de västra delarna av Afrika samt i delar av centralafrika. Grupperna de lever i präglas av sociala hierarkier. Högst i rangordningen står den starkaste hannen. Under honom är hierarkin inte lika tydlig, men det finns mer subtila dimensioner av den. Bland annat kan nämnas att honor som blivit brunstiga eller fött barn tenderar att klättra socialt. Schimpansen är dessutom det djur som förutom människan som i högst utsträckning använder redskap.