Fåglar

Fåglar är ett vanligt förekommande inslag i utbudet av de djur som man kan se på en svensk djurpark. Det handlar främst om ovanligare raser och arter som man inte ser i vanliga fall, eller har svårt att komma nära. En del djurparker har även uppvisningar med olika rovfåglar som ger besökaren en helt annan dimension och upplevelse av arten. Där får djurparken en chans att visa vissa fåglar närmare, besökarna får se en annan sida och det bevisas att även fåglar är kloka djur som går att träna upp.

I djurparker i Sverige kan man bland annat hitta juggerfalk som är världens snabbaste djur på land då den kan komma upp i hastigheter runt 300 kilometer i timmen. Fågeln härstammar från dinosaurierna och lever vanligtvis i södra Asien. Juggerfalken har en unik flygteknik och jaktmetod och har ett vingspann på mellan 88 – 107 centimeter.

Man kan också hitta andra arter så som soldatara, harrisvråk, berguv och struts.

Marknäshornsfågel är en annan fågel som man kan hitta i svenska djurparker. Detta är en fågel som mestadels håller sig på marken trots att den har vingar med ett spann på cirka två meter.