Avelsprogram

Flera av de djurparker som finns i Sverige bedriver ett mycket viktigt arbete. En djurpark har inte alltid som enda syfte att visa upp ovanliga djur för nyfikna besökare, de kan också ha en mycket viktigare uppgift, nämligen att bevara utrotningshotade arter.

Därför är många djurparker anslutna till olika avelsprogram eller så kallat bevarandearbete. Många är anslutna till EEP-projektet som står för European Endangered Species Programme.

Ett sådant avelsprogram, eller bevarandearbete, går ut på att behålla så många djurarter som möjligt, även dem som är mycket kritiskt utrotningshotande i sina naturliga miljöer. Många exotiska djur blir utrotningshotade på grund av människan som bedriver tjuvjakt. Människor skjuter då olovligen individer som är viktiga för att rasen ska kunna vidareutvecklas och leva vidare.

Vid sådana tillfällen kan djurparker runtom i världen hjälpa till för att försöka bedriva avelsarbetet vidare. Ett sådant arbete behöver inte nödvändigtvis vara lagt på just den djurparken, utan många projekt går ut på att man utför arbete där djuret lever. Det kan vara att skydda stora områden, naturreservat, från att tjuvjägare ska ta sig dit, att ta hand om sjuka och skadade djur som man hittar i de områdena. Man jobbar också med att ge information till den lokala befolkningen i djurens närhet för att de ska förstå vikten av att arterna ska kunna leva vidare. Ett avelsprogram och bevarandearbete sker därför både i naturens direkt miljö (i det vilda) samt i djurparker beroende på vad som är lämpligast. I anslutning till detta arbete bedriver man också forskning på dessa arter.