Orangutangen

Orang hutan betyder skogsmänniska eller skogsman och orangutangen är det största trädlevande däggdjuret som finns. Tyvärr är orangutangen starkt hotad av krympande naturliga livsmiljöer. Det största hotet är palmolja, som görs av träd, och orangutangen kan inte överleva utan träd.

[IMAGE=faufoFcn4dcn.jpg]

Orangutangen ingår i överfamiljen människoartade apor, hominoidea, tillsammans med människor, chimpanser, och gorillor utgör de gruppen hominider. Den andra gruppen i överfamiljen är gibboner. Dessa arter som lever idag delar upp till 97 % av sitt DNA med människan. Inte bara människor, utan även djur kan drabbas av artros, en ledsjukdom, och kan få medicinering för detta om de befinner sig i fångenskap. För människor gäller det dock att få ner inflammationerna och äta smärtstillande preparat samtidigt som du håller igång och tränar för att hålla kroppen rörlig. Med rätt medicinering och hjälpmedel kan du fortsätta leva ett aktivt liv fyllt med äventyr. Värme brukar hjälpa artrospatienter och då kanske en resa till orangutangernas del av världen kunde vara spännande?

Tre arter av orangutang

Idag finns tre arter av orangutang, Sumatra-orangutangen, Borneo-orangutangen och den relativt nyupptäckta Tapanuli-orangutangen. Tidigare troddes Tapanuli-orangutangen vara en variant av Sumatra-orangutagen men har nu bedömts vara en egen art. Borneo-orangutangen är lite mindre än de andra och Tapanuli-orangutangen har annan form på hårstråna, hanarna har rejäla mustascher och honorna har även de behåring i ansiktet.

Orangutangen är mellan 50 till 100 kilo tung, går på alla fyra men kan stå upprätt på två ben och honor och ungar sover i träden. Hanarna sover oftast i kojor på marken. De äter växter, honung, insekter och ägg och använder verktyg. De använder pinnar för att förlänga sin räckvidd eller fånga insekter och honung, de kan använda pinnar som vapen när de slåss och de tillverkar regnskydd och paraplyer av stora löv.

Hotad art

Människans behov av palmolja har gjort att orangutangernas livsmiljöer krymper, och monokulturen, alltså när en enda gröda odlas över ett stort område gör den mycket sårbar.

Den jagas också för hållas som sällskapsdjur eller för att ätas och då kallas det bushmeat. Även handeln på kroppsdelar förekommer, och då är det mest skallar som är eftertraktade. Det uppskattas att fem av sex infångade orangutanger dör under transporten eller i samband med infångandet. Det finns ungefär 70 000 vilda orangutanger kvar i världen och de finns i Indonesien och Malaysia på Sumatra och Borneo.

Orangutangskola

I samband med att skogarna skövlas för att ge plats till civilisation eller palmolja så kommer många ungar ifrån sina mammor. Det finns flera räddningscenter runt om på Borneo och naturreservat införs. Dessa ensamma orangutanger klarar sig inte själva då de i naturen stannar hos sina mödrar till de är upp till 7 år gamla. På räddningscentren sätts de i skola för att lära sig skogslivet och hur man ska bete sig som orangutang. De får lära sig bygga kojor att sova i, att hitta mat och att klättra och använda pinnar. Undan för undan lär de sig mera och de sista stegen är att sättas i hop med andra orangutanger och lära sig mer av dem innan de förhoppningsvis är redo att släppas ut i frihet igen.